Πρόσληψη δικηγόρου στο Γενικό Νοσοκομείο Πατρών

Την επαναπροκήρυξη πρόσληψης μιας θέσης δικηγόρου, τουλάχιστον παρ᾽ Εφέταις, με σχέση έμμισθης εντολής, με πάγια μηνιαία αντιμισθία, προχωρά το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, ῾῾ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ῾῾.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ