Πρόσληψη διδακτικού προσωπικού στο Δ. Καλαμπάκας

Ανακοινώνεται η πρόσληψη καλλιτεχνικού-διδακτικού προσωπικού στον δήµο Καλαµπάκας µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου µε αντίτιµο για την κάλυψη αναγκών της τρέχουσας χρονιάς 2017-2018.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ


Αφήστε μια απάντηση