Πρόσληψη διδακτικού προσωπικού στην Κρατική Σχολή Ορχηστρικής Τέχνης

Η Κρατική Σχολή Ορχηστρικής Τέχνης καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την πρόσληψη τους.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ