Πρόσληψη χειριστή μηχανήματος έργου στο Δ. Μαραθώνος

Ο δήμος Μαραθώνος ανακοινώνει την πρόσληψη ενός χειριστή μηχανήματος έργου για την κάλυψη εποχιακών αναγκών.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ, ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ