Πρόσληψη αρχιτέκτονα μηχανικού στην Εφορία Αρχαιοτήτων Εύβοιας

Η Εφορία Αρχαιοτήτων Εύβοιας ανακοινώνει την πρόσληψη εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών στο πλαίσιο του 1 ου Υποέργου: «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΄΄ΑΡΕΘΟΥΣΑ΄΄» του έργου: «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΄΄ΑΡΕΘΟΥΣΑ΄΄», από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για έξι (6) μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης, και μέχρι την ολοκλήρωση του έργου.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, ΕΦΟΡΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ


Αφήστε μια απάντηση