Πρόσληψη αρχιτέκτονα μηχανικού στην Ακρόπολη

Η Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης ανακοινώνει την πρόσληψη ενός μηχανικού ειδικότητας ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με δυνατότητα παράτασης της σύμβασης έως το τέλος του έργου.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΑΚΡΟΠΟΛΗ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ