Πρόσληψη 9 ατόμων στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Πέλλας

Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά εννέα (9) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της ανακοινώνει η  Εφορεία Αρχαιοτήτων Πέλλας, που εδρεύει στην Έδεσσα του Νοµού Πέλλας.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ