Πρόσληψη 9 ατόμων στη ΔΕΥΑ Θερμαϊκού

Τον προγραμματισμό πρόσληψης 9 ατόμων  με σύμβαση μίσθωσης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανακοινώνει η ΔΕΥΑ Θερμαϊκού.

ΑΠΟΦΑΣΗ