Πρόσληψη 39 ατόμων στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας  ανακοινώνει την κατάρτιση καταλόγων επικουρικού προσωπικού, συνολικού αριθμού τριάντα εννέα (39) ατόμων, για την κάλυψη των αναγκών των Παραρτημάτων του Κέντρου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ, ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ


Αφήστε μια απάντηση