Πρόσληψη 3 ατόμων στην Παλλήνη

Την υποβολή αιτήματος για Νέα Πρόσληψη Τριών (3) θέσεων εποχικού προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα από 01/09/2016 έως 31/08/2017, σχολικής περιόδου 2016-2017, με δυνατότητα ανανέωσης για ένα ακόμα έτος, προκειμένου για την υλοποίηση του συγχρηματοδοτούμενου Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», εγκρίνει ο Οργανισμό Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Παλλήνης, και συγκεκριμένα για τις παρακάτω ειδικότητες:

Α) ΔΕ8 Βοηθών Βρεφοκόμων-Παιδοκόμων θέση Μία (1)

Β) ΥΕ16 Προσωπικού Καθαριότητας θέσεις Δύο (2)

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ, ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ


Αφήστε μια απάντηση