Πρόσληψη 247 ατόμων στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Αθηνών

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά διακοσίων σαράντα επτά (247) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της ανακοινώνει η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αθηνών, που εδρεύει στην Αθήνα του Νομού Αττικής .

ΠΡΟΚΉΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ


Αφήστε μια απάντηση