Πρόσληψη 21 ατόμων στο χώρο φιλοξενίας προσφύγων της Τοπικής Κοινότητας Θερµοπυλών

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου χρονικής διάρκειας δύο (2) µηνών, είκοσι ενός (21) ατόµων για την στελέχωση του προσωρινού χώρου φιλοξενίας προσφύγων στην Τοπική Κοινότητα Θερµοπυλών του ∆ήµου Λαµιέων, προκειµένου ο χώρος αυτός να καταστεί λειτουργικός και να εξασφαλισθούν η ασφάλεια και η δηµόσια υγεία των προσφύγων και των κατοίκων της περιοχής.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ, ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ


Αφήστε μια απάντηση