Πρόσληψη 20 εργατών καθαριότητας στο Δ. Ηγουμενίτσας

Την πρόσληψη εργατικού προσωπικού μέχρι και 5 ημερομίσθια κατ’ άτομο το μήνα Μάρτιο συνολικού αριθμού 20 ατόμων ανακοινώνει ο δήμος Ηγουμενίτσας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ