Πρόσληψη 2 νηπιαγωγών στο Δ. Διστόμου – Αράχοβας – Αντίκυρας

Την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικού αριθµού δύο (2) ατόµων, προς κάλυψη αναγκών των υπηρεσιών των παιδικών σταθµών ανακοινώνει ο δήμος Διστόμου – Αράχοβας – Αντίκυρας.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ