Πρόσληψη 2 καθηγητών Φυσικής Αγωγής στο Δ. Τεμπών

Ο ∆ήµος Τεµπών ως φορέας υλοποίησης των προγραµµάτων «Άθληση για Όλους», που θα πραγµατοποιηθούν στο ∆ήµο Τεµπών, για την περίοδο 2015-2016 µε τη συνεργασία της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού (Γ.Γ.Α.) του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει δύο καθηγητές/ τριες Φυσικής Αγωγής, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου και ωροµίσθια αποζηµίωση.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

 

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ, ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ


Αφήστε μια απάντηση