Πρόσληψη 2 ατόμων στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

To Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών προσκαλεί Δικηγόρους που διαθέτουν τα απαραίτητα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή νομικών υπηρεσιών προς το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ) με αντικείμενο: (α) Την υποστήριξη του ΕΑΑ με νομικές συμβουλές και γνωμοδοτήσεις, ιδίως σε θέματα δημοσίων συμβάσεων, διαχείρισης εθνικών και ευρωπαϊκών επιδοτούμενων έργων, εργατικού δικαίου και θεμάτων δικαίου που αφορούν στην έρευνα – τεχνολογία – καινοτομία και (β) Τη δικαστική εκπροσώπηση του ΕΑΑ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Επιπλέον προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν πρόταση προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου για μία (1) θέση συνεργάτη στο γραφείο του Διευθυντή ΕΑΑ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ, ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ


Αφήστε μια απάντηση