Πρόσληψη 2 ατόμων στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Άρτας

Ανακοινώνεται η πρόσληψη 2 τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση ΙΔΟΧ για 2 μήνες από την  Εφορεία Αρχαιοτήτων Άρτας.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ