Πρόσληψη 185 ατόμων στην ΑΕΜΥ ΑΕ

Την πρόσληψη 185 ατόμων ανακοινώνει η Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας για την κάλυψη  των αναγκών του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας και προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση για πρόσληψη τους .

Διευκρινίζεται ότι έκαστος υποψήφιος έχει τη δυνατότητα να υποβάλλει μία αίτηση για μία ειδικότητα και εκπαιδευτική κατηγορία. Σε περίπτωση υποβολής πλέον της μίας αίτησης, θα απορρίπτεται η υποψηφιότητά του από όλες τις ειδικότητες – εκπαιδευτικές κατηγορίες.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΑΕΜΥ ΑΕ


Αφήστε μια απάντηση