Πρόσληψη 18 ατόμων στο Δ. Καλαμαριάς

Την πρόσληψη 18 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών ανακοινώνει ο δήμος Καλαμαριάς.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ