Πρόσληψη 17 ατόμων στο Δήμο Αγίας Παρασκευής

Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής θα προχωρήσει στην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 17 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του δήμου.

Αναλυτικά οι θέσεις κατανέμονται ως εξής:

5 ΔΕ Οδηγοί (Με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)

2 ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων Έργου (σάρωθρο)

10 ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους μέχρι την Πέμπτη 21 Νοεμβρίου, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: Λ. Μεσογείων 415-417, Τ.Κ. 153 43, Αγία Παρασκευή, απευθύνοντας την στο τμήμα Διοίκησης-Τοπικής Ανάπτυξης και Ανθρώπινου Δυναμικού (τηλ. επικοινωνίας: 213 2004 501).

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ, ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, ΕΠΟΧΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ


Αφήστε μια απάντηση