Πρόσληψη 16 ατόμων στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων

Την πρόσληψη 16 ατόμων με σύμβαση ΙΔΟΧ για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της ανακοινώνει η εφορεία αρχαιοτήτων Ιωαννίνων.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ