Πρόσληψη 15 ατόμων στο Δ. Πρέβεζας

Την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες, μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών ανακοινώνει ο δήμος Πρέβεζας.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ


Αφήστε μια απάντηση