Πρόσληψη 13 υδρονομέων στο Δ. Στυλίδας

Όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονοµείς (επόπτης ή υδρονοµέας άρδευσης) προσκαλεί ο δήμος Στυλίδας για την αρδευτική περίοδο έτους 2016, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από 10/03/2016 έως 21/03/2016 στην αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου, τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες (∆ηµαρχείο Στυλίδας, αρµόδιοι υπάλληλοι, Στεργίου Βασίλειος & Κρικζώνη Βασιλική).

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ, ΥΔΡΟΝΟΜΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ


Αφήστε μια απάντηση