Πρόσληψη 110 ατόμων στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 110 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της ανακοινώνει η  Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου που εδρεύει στη Ρόδο.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ