Πρόσληψη 10 ατόμων στο Δήμο Δυτικής Μάνης

Την πρόσληψη 10 εργατών γενικών καθηκόντων για απασχόληση μέχρι και πέντε (5) ημερομίσθια κατ΄ άτομο το μήνα Απρίλιο του έτους 2016 προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες των υπηρεσιών του, ανακοινώνει ο δήμος Δυτικής Μάνης.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ


Αφήστε μια απάντηση