Πρόσληψη 10 ατόμων στο Δ. Νότιας Κυνουρίας

Ανακοινώνεται η πρόσληψη εργατοτεχνικού προσωπικού 10  ατόμων τα οποία για το μήνα Απρίλιο 2016 θα απασχοληθούν στο Δήμο Νότιας Κυνουρίας από 15-04-2016 έως 30-04-2016 με ανώτατο όριο απασχόλησης κατ΄ άτομο πέντε (5) ημερομίσθια προκειμένου να καλύψει πρόσκαιρες κα μικρής διάρκειας ανάγκες των υπηρεσιών του.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ


Αφήστε μια απάντηση