Πρόσληψη 10 ατόμων στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Δ. Κατερίνης

Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) µηνών, συνολικά δέκα (10) ατόµων για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών αναγκών ανακοινώνει η ∆ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Κατερίνης.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ, ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ


Αφήστε μια απάντηση