Προσλήψεις τριών ερευνητών στον «Δημόκριτο»

Στην προκήρυξη τριών θέσεων ερευνητών προχωρά το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος». Συγκεκριμένα:

Μια (1) θέση ερευνητή/ Β’ Βαθμίδας, στο Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας (ΙΝΝ), μετά από κρίση ειδικής επιτροπής, με γνωστικό αντικείμενο: «Κρυστάλλωση Βιολογικών Μακρομορίων και Μοριακή Δομή με Κρυσταλλογραφία Ακτίνων Χ».

Μία (1) θέση ερευνητή Β’ Βαθμίδας, στο Ινστιτούτο Βιοεπιστημών και Εφαρμογών (ΙΒΕ), μετά από κρίση ειδικής επιτροπής, με γνωστικό αντικείμενο: «Ρύθμιση Κυτταρικού Πολλαπλασιασμού και Γήρανση».

Μία (1) θέση ερευνητή Β’ Βαθμίδας, στο Ινστιτούτο Βιοεπιστημών και Εφαρμογών (ΙΒΕ), μετά από κρίση ειδικής επιτροπής, με γνωστικό αντικείμενο: «Σχεδιασμός, σύνθεση και αξιολόγηση χημικών μορίων και βιομορίων με βιολογική/ή και φαρμακευτική δράση».

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ, ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ


Αφήστε μια απάντηση