Προσλήψεις τεσσάρων συνεργατών στο Ινστιτούτο «Διόφαντος»

Στην προκήρυξη συνεργατών μέσω της υποβολής προτάσεων για σύναψη συμβάσεων έργου ιδιωτικού δικαίου προχωρά το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος».

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ