Προσλήψεις τεσσάρων ατόμων στην Π. Στ. Ελλάδας

Στην προκήρυξη πρόσληψης τεσσάρων ατόμων
µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου διάρκειας δύο µηνών για την κάλυψη κατεπειγουσών, εκτάκτων και εποχικών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας προχωρά η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

Κλάδος/Ειδικότητες – Αριθµός ατόµων:

  1. ∆Ε ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ 3 2 µήνες
  2. ∆Ε Ο∆ΗΓΩΝ 1 2 µήνες

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

 

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, 4 ΑΤΟΜΑ, ΕΠΟΧΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ


Αφήστε μια απάντηση