Προσλήψεις στην Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας (απόφαση)

Την πρόσληψη εργαζόμενου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δύο μηνών, για την κάλυψη έκτακτων κατεπειγουσών εποχιακών αναγκών, όπως αναφέρονται στην αριθ.79/2015 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, οι οποίοι θα απασχοληθούν για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας.

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη ΕΔΩ.