Προσλήψεις συντηρητών αρχαιοτήτων στην Eφορεία Αρχαιοτήτων Χίου

H Eφορεία Αρχαιοτήτων Χίου ανακοινώνει την πρόσληψη ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των εργασιών του έργου «Συντήρηση μαρμαροθετημένων δαπέδων Καθολικού Νέας Μονής Χίου» που υλοποιείται με τη μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης για οκτώ (8) μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως το τέλος του έργου.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΧΙΟΥ, ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ


Αφήστε μια απάντηση