Προσλήψεις προσωπικού αορίστου χρόνου στη Δ.Ε.Υ.Α. Τρικάλων

Στην προκήρυξη πρόσληψης τακτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προχωρά η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων.

Για όλες τις λεπτομέρειες δείτε ΕΔΩ.