Προσλήψεις οκτώ ατόμων στο Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας

Στην προκήρυξη πρόσληψης 8 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (από την υπογραφή της σύμβασης και όχι πέραν της 31-12-2018) προχωρά το Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, 8 ΑΤΟΜΑ, ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ


Αφήστε μια απάντηση