Προσλήψεις ιατρών στο Δ. Νεάπολης-Συκεών

Ανακοινώνεται η σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου µε συνολικά τέσσερεις (4) άτοµα για την κάλυψη αναγκών του ∆ηµοτικού Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Νεάπολης – Συκεών, που εδρεύει στο ∆ήµο Νεάπολης Συκεών µε αντικείµενο την παροχή υπηρεσιών ιατρικής περίθαλψης και παρακολούθησης.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΓΙΑΤΡΟΙ, ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΣΥΚΕΩΝ


Αφήστε μια απάντηση