Προσλήψεις έξι ερευνητών στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: CrossCult (Κ.Α. 0279), που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Horizon 2020- Grant Agreement No 693150, το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου απευθύνει πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου σε έξι (6) άτομα/ερευνητές, για την υλοποίηση μιας σειράς τμημάτων παραδοτέων του έργου.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ


Αφήστε μια απάντηση