Προσλήψεις έξι ατόμων στο δήμο Νάξου και μικρών Κυκλάδων

Στην προκήρυξη πρόσληψης 6 ατόμων με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου προχωρά ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Συγκεκριμένα, οι θέσεις είναι οι εξής:

  1. Μία (1) θέση κατηγορίας/κλάδου, ΔΕ28 Χειριστών Μηχανημάτων Έργων.
  2. Μία (1) θέση κατηγορίας/κλάδου, ΔΕ30 Τεχνιτών.
  3. Μία (1) θέση κατηγορίας/κλάδου, ΔΕ30 Υδραυλικών.
  4. Δύο (2) θέσεις κατηγορίας/κλάδου, ΥΕ16 Εργάτες Γενικών Καθηκόντων.
  5. Μία (1) θέση κατηγορίας/κλάδου, ΥΕ Εργατών Νεκροταφείου.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ, 6 ΑΤΟΜΑ


Αφήστε μια απάντηση