Προσλήψεις εργατών στο Δ. Ι. Π. Μεσολογγίου

Ο δήμαρχος Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου ανακοινώνει την πρόσληψη εργατοτεχνικού προσωπικού δεκαπέντε (15) ατόμων για απασχόληση μέχρι πέντε ημερομίσθια το μήνα Σεπτέμβριο έτους 2017 προκειμένου να καλύψει πρόσκαιρες και μικρής διάρκειας ανάγκες των Υπηρεσιών του.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ


Αφήστε μια απάντηση