Προσλήψεις εργατών πυροπροστασίας στο Δ. Λαγκαδά

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόµων για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας του ∆ήµου Λαγκαδά.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ