Προσλήψεις εννέα ατόμων στο δήμο Ιλίου

Στην προκήρυξη πρόσληψης εννέα ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προχωρά ο δήμος Ιλίου.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ