Προσλήψεις εκπαιδευτών στο Σιβιτανίδειο Ίδρυμα

Με απόφαση του ∆.Σ. του Σιβιτανιδείου Ιδρύµατος προκηρύσσεται η πρόσληψη εκπαιδευτών µε ωριαία αντιµισθία στο Πειραµατικό Ινστιτούτο Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) της Σιβιτανιδείου Σχολής, που ιδρύθηκε πρόσφατα (ΦΕΚ 2628/τ.Β΄/24-8-2016). Η προκήρυξη γίνεται για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών του εαρινού εξαµήνου του έτους κατάρτισης 2016 – 2017, που αρχίζει την 16-02-2017 και τελειώνει στις 30-06-2017.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ


Αφήστε μια απάντηση