Προσλήψεις δύο ατόμων στα ΚΕΚ του δήμου Κισσάμου

Στην προκήρυξη πρόσληψης δύο ατόμων µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου για τη πλήρωση δύο θέσεων εποχικού προσωπικού στα Κέντρα Κοινότητας προχωρά ο δήµος Κισσάµου.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ