Προσλήψεις δικηγόρων στο Δ. Αχαρνών

Ο δήμος Αχαρνών ανακοινώνει την πλήρωση τριών (3) θέσεων δικηγόρων με έμμισθη εντολή ως εξής:

• Μία (1) θέση Δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω

• Μία (1) θέση Δικηγόρου παρ’ Εφέταις

• Μία (1) θέση Δικηγόρου παρά Πρωτοδίκαις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ, ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ


Αφήστε μια απάντηση