Προσλήψεις δασκάλων μουσικής στο Δ. Φαρσάλων

Ανακοινώνεται η σύναψη σύµβασης µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου (µε αντίτιµο) µε 6 δασκάλους µουσικής διαφόρων ειδικοτήτων και ένα (1) δάσκαλο χορωδίας για την κάλυψη των αναγκών του «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ» (Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. ∆.Φ).

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ, ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ


Αφήστε μια απάντηση