Προσλήψεις αρχαιολόγων στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Περιφέρειας Θεσσαλονίκης

Την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έως 31-12-2017, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως το τέλος του έργου ανακοινώνει η Εφορεία Αρχαιοτήτων Περιφέρειας Θεσσαλονίκης.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ, ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ


Αφήστε μια απάντηση