Προσλήψεις 9 ατόμων στο Δ. Λαμιέων

Aνακοινώνεται η πρόσληψη καλλιτεχνικού μουσικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης (ωρομίσθιοι) με αντίτιμο, συνολικά εννέα (9) ατόμων, για την κάλυψη των αναγκών του Δημοτικού Ωδείου, που εδρεύει στην Λαμία.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ, ΜΟΥΣΙΚΟΙ