Προσλήψεις 9 ατόμων στη ΔΕΥΑ Λουτρακίου

Στην προκήρυξη πρόσληψης τακτικού προσωπικού (9 θέσεις) όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων (ΠΕ, ΣΕ, ΔΕ & ΤΕ) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προχωρά η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Λουτρακίου-Αγ. Θεοδώρων.

ΠΡΟΚΞΗΡΥΞΗ