Προσλήψεις 8 μουσικών στο Δ. Σοφάδων

O δήμος Σοφάδων ανακοινώνει την πρόσληψη καλλιτεχνικού προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με αντίτιμο, συνολικά οκτώ (8) ατόμων για την κάλυψη των αναγκών της Μουσικής Σχολής Σοφάδων του Δ.Ο.Π.ΑΠ.Σ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΜΟΥΣΙΚΟΙ, ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ