Προσλήψεις οκτώ ατόμων στο Δήμο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας

Στην προκήρυξη πρόσληψης οκτώ ατόμων τακτικού ανταποδοτικού χαρακτήρα προχωρά ο δήμος Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας για την κάλυψη αναγκών της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Ηλεκτροφωτισμού. Αναλυτικά οι θέσεις είναι οι εξής:

  • 4 (τέσσερις) υπαλλήλους κλάδου ∆Ε Οδηγών (µε δίπλωµα κατηγορίας Γ, Π.Ε.Ι. και κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
  • 2 (δυο) υπαλλήλους κλάδου ∆Ε Οδηγών (µε δίπλωµα κατηγορίας Γ & Ε, Π.Ε.Ι. και κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
  • 2 (δυο) υπαλλήλους κλάδου ∆Ε Χειριστών Μηχανηµάτων Έργων (µε άδεια χειριστή µηχανηµάτων έργων, οµάδας Γ και Ε, τάξης Γ΄).

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ, 8 ΑΤΟΜΑ


Αφήστε μια απάντηση