Προσλήψεις 8 ατόμων στο Δ. Βοΐου

O δήμος Βοΐου ανακοινώνει την πρόσληψη 8 ατόμων με σύμβαση ΙΔΟΧ δύο μηνών.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ